TH3  DR34M  T4K3S   OV3R   
                    
                    
 
                     
  TH3 FOX YOU S4W L4ST MONTH, H3 1S   
     W1SP3RING TO YOU KNOW.     
                     
 QU1CK! TH3Y 4R3 COM1NG! YOU SHOULD M4K3 
  H4ST3 TO PR3P4RE. DON'T L3T TH3M G3T  
 CLOS3. DON'T G3T TH3M F1ND YOU. DON'T  
     L3T TH3M F1ND YOU OUT.     
                     
  4 W1NDOW MUST B3 OP3N, 4 W1ND BLOW1NG 
  1N. H1S VO1C3 L1K3 M1ST 1N TH3 ROOMS. 
  G3T TH3 R1FL3. G3T TH3 B1NOCUL4RS.  
                     
  YOU C4N M4K3 D3M4NDS TO TH3 ST4T1C 1N 
   TH3 T3LEPHONE. NO N3ED TO C4LL 4   
  NUMB3R, TH3Y'R3 4LR3ADY L1ST3NING.  
    L34VE 1T H4NG1NG BY TH3 W1R3