#&£†=.....                     .....=†£&#
@#&£†=....                     ....=†£&#@
#@#&£†=...                     ...=†£&#@#
##@#&£†=..                     ..=†£&#@##
#@#&£†=...                     ...=†£&#@#
@#&£†=....        ..........        ....=†£&#@
#&£†=.....       == COPY R1GHT ==       .....=†£&#
&£†=......        ....=.....        ......=†£&
#&£†=.....                     .....=†£&#
@#&£†=.... TH1NGS W3RE F1N3 4T F1RST... TH3 SONGS ....=†£&#@
#@#&£†=... W3RE FR3ELY SH4R3D BY MOUTH TO F13RY ...=†£&#@#
##@#&£†=..  MOUTH... OR BLU3TOOTH CONN3CTED FL1P  ..=†£&#@##
#@#&£†=...        PHON3S...         ...=†£&#@#
@#&£†=....                     ....=†£&#@
#&£†=..... BUT TH3N COPYR1GHT W4S FOUND 4ND M1N3D .....=†£&#
&£†=...... 1N TH3 CORPOR4T3 C4V3S 1N NORTH 4M3R1CA. ......=†£&
#&£†=.....                     .....=†£&#
@#&£†=.... 1T 1S B3L1EVED THOS3 WHO RO4M3D TH3 ....=†£&#@
#@#&£†=... CONT1N3NT B3FORE M4NK1ND BUR13D 1T SO ...=†£&#@#
##@#&£†=.. TH4T 1T WOULD N3VER 4GA1N PL4GU3 TH3 ..=†£&#@##
#@#&£†=... 34RTH, BUT 4LAS, TH3 3NTREPRENEURS...  ...=†£&#@#
@#&£†=....                     ....=†£&#@
#&£†=..... NOW W3 4R3 1N TROUBL3; W3 4R3 SO SM4LL, .....=†£&#
&£†=...... 4ND TH3  COPYR1GHT 1S SO B1G,  4ND ......=†£&
#&£†=..... SL1TH3RY... 1T LUR3S YOU W1TH PROM1S3S .....=†£&#
@#&£†=.... OF CONTROL 4ND 4 CH4NC3 OF R1CH3S... ....=†£&#@
#@#&£†=... TH3N 1T P13RCES YOU 1N TH3 N4V3L 4ND ...=†£&#@#
##@#&£†=.. 34TS YOUR 1NN4RDS, 4ND M4K3S YOU 4 ..=†£&#@##
#@#&£†=...         PUPP3T...        ...=†£&#@#
@#&£†=....                     ....=†£&#@
#&£†=..... NOT SUPPOS3D TO B3 L1K3 TH1S. 1T'S NOT .....=†£&#
&£†=...... 3VEN 34RTHLY; 1 T3LL YOU TH4T. D1D YOU ......=†£&
#&£†=..... R34D 4 F1R3 UPON TH3 D3EP? 1T'S L1K3 .....=†£&#
@#&£†=.... TH4T, TH3Y FOUND 1T SOM3WHERE STR4NG3 ....=†£&#@
#@#&£†=... 4ND W4K3NED 1T. 4ND NOW TH3 ONLY W4Y TO ...=†£&#@#
##@#&£†=.. S4V3 US 1S TO D3STROY 4LL T3CHNOLOGY ..=†£&#@##
#@#&£†=...                     ...=†£&#@#
@#&£†=....     1T'S... WH4T 1T 1S...      ....=†£&#@
#&£†=.....                     .....=†£&#
&£†=......                     ......=†£&
#&£†=.....                     .....=†£&#
@#&£†=....                     ....=†£&#@
#@#&£†=...                     ...=†£&#@#
##@#&£†=..                     ..=†£&#@##